DATU BABESA

Datu Babesaren ingururuko Erreglamendu Orokorra jarraituz, jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datu pertsonalak, ANDAMABI SL erantzule dena, produktu eta zerbitzuen inguruko informazioa helarazteko erabiliko direla, empresa erantzulearen nahiz talde bereko enpresa lankideengandik, datu horien ezabatzea eskatu arte. Erreglamenduan jasotzen diren eskubideak erabili ditzakezu postontziko helbidera jakinarazpena bidalita responsablelopd@bistroguggenheimbilbao.com

 

DATU BABESAREN POLITIKA

Honako web orri hauek www.bistroguggenheimbilbao.com ANDAMABI SLaren zerbitzuen eta produktuen berri ematea dute helburu nagusitzat.

ANDAMABI SLak bere gain hartzen ditu datu pertsonalak babestearen arloko legezko betebeharrak, Europar Parlamentuaren 2016/679 Erreglamenduan eta 2016ko apirilaren 27ko Kontseiluan jasotako datu pertsonalen trataerari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko legezko betebeharrak.

 

DATU TRATAERAREN ERANTZULEA

 

Erabiltzaileak bere datuak eskatzen zaizkion moduan eman nahi dituen erabakitzeko (esanbidez, askatasunez eta bere borondatez) informazio egokia izan dezala da ANDAMABI SLaren nahia. Alde horretatik, erabiltzaileari jakinaraziko zaio jasotako datuen trataeraren erantzulea izango dela ANDAMABI SL (egoitza: Av. Abandoibarra 2, Bilbo – helbide elektronikoa: responsablelopd@bistroguggenheimbilbao.com) eta  enpresa lankideak.

ANDAMABI SLak jakinarazten du fitxategiaren arduraduna eta titularra dela, haren kudeaketa hirugarren bati esleitzeko aukera alde batera utzi gabe. Erabiltzaileek berariazko baimena ematen diote aukera horri.

Beren lana egiteko erabiltzaileen datuak baliatzeko beharra duten langileek bakarrik dute haietarako sarbidea. Datuak babesteko edo/eta gure segurtasun politikak urratzen dituen edozein langilek diziplina zigorra jaso ahal izango du, kaleratzea edo akzio zibilak eta/edo penalak barne.

 

DATU TRATAERAREN HELBURUA

 

Datuak jaso eta tratatuko dira honako helburuekin:

  1. a) Erabiltzaileek eskatutako zerbitzua behar bezala kudeatzeko.
  2. b) Erabiltzaileen parte-hartzeari buruzko informazioa izatea, helburu estatistikoekin.
  3. c) Erabiltzaileei ANDAMABI SL edo/eta enpresa lankideen produktuen eta zerbitzuen berri ematea.
  4. d) Langileen hautespen prozesuetan edo proiektuen proposamenetan bere parte hartzea kudeatzea

Aurkakoa adierazi ezean, inprimakietan biltzen diren datuak beharrezkoak eta nahitaezkoak dira webguneko zerbitzuak edo dagokion web orriko ataleko zerbitzuak baliatzeko. ANDAMABI SLak ezingo ditu nahitaezko datuak ematen ez dituztenak erregistratu.

Erabiltzaileak egiazko datuak, zehatzak eta osoak jarriko ditu inprimakietan, eta ez baditu behar bezala betetzen, edota datu faltsuak, zehaztugabeak, osatugabeak edo eguneratu gabeak ematen baditu, bere gain hartu beharko ditu horrek eragindako kalteak.

ANDAMABI SL fitxategi automatizatuan jasotako datuen inguruan indarrean den legediak ezartzen duen sekretu betebeharra betetzera behartzen du bere burua.

 

ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK

Interesatuak edo bere ordezkariak, bai eta gurasoek zein tutoreek, edonoiz egikaritu ahal izango dute datuetan sartzeko, horiek zuzentzeko, ezabatzeko, aurkaritzarako, trataera mugatzeko edo datuen mugikortasunerako eskubidea. Horretarako, idazki bat zuzendu beharko zaio ANDAMABI SLari, aurrez adierazitako helbideetara, erabiltzailearen nortasuna adierazita; webgunearen bidez, postontziko helbidera jakinarazpena bidalita responsablelopd@bistroguggenheimbilbao.com. Beti ere, bere nortasuna bermatzen duen dokumentu bat erantsiz eta erabili nahi duen eskubidea adieraziz.

 

DATUAK GORDETZEKO EPEA

Datu pertsonalak gordeko dira, datuen tratamenduaren helburuaren irizpidea jarraituz eta ez dira ezabatuko interesatuak horrela adierazi arte.